Ogłoszenia:

Towarzystwo
Miłośników Mineralogii
przy Uniwersytecie Łódzkim

ul. Kopcińskiego 31
90-142 Łódź
tel./fax: +48 42 635 45 93
e-mail: tmm@geo.uni.lodz.pl